Tôi không thể xem dữ liệu từ NSE

Đáng tiếc là, do các quy tắc và hướng dẫn do NSE cài đặt, dữ liệu từ NSE không có sẵn trong ứng dụng di động. Nghĩa là, bạn có thể mở các mã chứng  khoán NSE trên các trình duyệt web và web di động.