Tôi không thể tải xuống ứng dụng vì thiết bị của tôi không được hỗ trợ

Ứng dụng TradingView không khả dụng ở Ấn Độ do giới hạn dữ liệu do Sở giao dịch chứng khoán quốc gia Ấn Độ (NSE) đặt ra.

Dành cho thiết bị iOS

Nếu bạn thấy Thông báo không được hỗ trợ trên tin nhắn thiết bị của bạn khi cố tải xuống ứng dụng, điều đó có nghĩa là phiên bản thiết bị iOS của bạn không đủ gần đây (trước v11). Ứng dụng TradingView được hỗ trợ trên iOS phiên bản 11 trở lên.

Dành cho thiết bị Android

Nếu bạn thấy Thông báo không được hỗ trợ trên tin nhắn thiết bị của bạn khi cố tải xuống ứng dụng, điều đó có nghĩa là phiên bản thiết bị Android của bạn không đủ gần đây (trước v6). Ứng dụng TradingView được hỗ trợ trên phiên bản Android 6 trở lên.