Tôi không thể tải xuống ứng dụng vì thiết bị của tôi không được hỗ trợ

Dành cho thiết bị iOS

Nếu bạn thấy Thông báo Thiết bị của bạn không được hỗ trợ khi cố tải xuống ứng dụng, điều đó có nghĩa là phiên bản thiết bị iOS của bạn quá lỗi thời (trước phiên bản 15). Ứng dụng TradingView được hỗ trợ trên iOS phiên bản 15 trở lên.

Dành cho thiết bị Android

Nếu bạn thấy Thông báo Thiết bị của bạn không được hỗ trợ khi cố tải xuống ứng dụng, điều đó có nghĩa là phiên bản thiết bị Android của bạn quá lỗi thời (trước phiên bản 8). Ứng dụng TradingView được hỗ trợ trên phiên bản Android 8 trở lên.