Tôi không thể tải xuống ứng dụng vì thiết bị của tôi không được hỗ trợ

Dành cho thiết bị iOS

Nếu bạn thấy Thông báo không được hỗ trợ trên tin nhắn thiết bị của bạn khi cố tải xuống ứng dụng, điều đó có nghĩa là phiên bản thiết bị iOS của bạn không đủ gần đây (trước v14). Ứng dụng TradingView được hỗ trợ trên iOS phiên bản 14 trở lên.

Dành cho thiết bị Android

Nếu bạn thấy Thông báo không được hỗ trợ trên tin nhắn thiết bị của bạn khi cố tải xuống ứng dụng, điều đó có nghĩa là phiên bản thiết bị Android của bạn không đủ gần đây (trước v7). Ứng dụng TradingView được hỗ trợ trên phiên bản Android 7 trở lên.