Không có ý tưởng trong hồ sơ của tôi, tôi có thể tìm thấy chúng ở đâu?

Nếu bạn không thấy các ý tưởng được công bố trong hồ sơ của mình, có hai lý do có thể:

  1. Bạn có thể đã xuất bản một ý tưởng về một phiên bản ngôn ngữ khác của trang web (tên miền phụ). Hãy thử thay đổi ngôn ngữ (xem chi tiết tại đây). Lưu ý rằng lựa chọn ngôn ngữ địa phương hiện không có sẵn trong ứng dụng Android nhưng chúng tôi hy vọng sẽ giới thiệu tính năng này trong một trong các phiên bản tương lai của ứng dụng.
  2. Nếu bạn không thể thấy ý tưởng đã xuất bản của mình, hãy thử cập nhật phần hồ sơ (trượt xuống), khởi động lại ứng dụng hoặc chờ 5-15 phút.