Cách có được ứng dụng dành cho đồng hồ thông minh?

TradingView hiện có sẵn cho điện thoại thông minh với hệ thống iOS và Android. Đồng hồ thông minh có thể được sử dụng để nhận thông báo đẩy. Tìm hiểu cách bật thông báo đẩy cho các thiết bị iOS Android.