Tôi đang thấy có quảng cáo, làm cách nào để ngăn chặn điều đó?

Quảng cáo được hiển thị cho tất cả người dùng miễn phí. Bạn sẽ phải nâng cấp lên tài khoản trả phí nếu bạn muốn ngừng xem quảng cáo và nhận quyền truy cập vào các công cụ và đặc quyền bổ sung. Tim hiểu thêm ở đây.