Tôi thấy có quảng cáo, làm sao để chặn quảng cáo?

Quảng cáo được hiển thị cho tất cả người dùng miễn phí. Bạn phải nâng cấp lên tài khoản trả phí nếu không muốn xem quảng cáo, nhận quyền truy cập vào các công cụ và đặc quyền bổ sung. Tìm hiểu thêm ở đây.