Làm cách nào tôi có thể bật / tắt thanh công cụ vẽ?