Làm cách nào tôi có thể bật / tắt thanh công cụ vẽ?

Bạn cần nhấp vào menu ở góc trên bên trái và hiển thị hoặc ẩn thanh công cụ bằng cách thay đổi vị trí thanh trượt: