Công cụ vẽ đa tuyến

Ứng dụng

Công cụ vẽ đa tuyến giúp vẽ một hình dạng tùy chỉnh bằng các đường thẳng. Bạn có thể vẽ mọi hình dạng được tạo từ các đường thẳng. Khi điểm cuối cùng được kết nối với điểm đầu tiên của hình, thì cũng là lúc hoàn thành hình vẽ.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi hình thức của hình vẽ đa tuyến:

ĐƯỜNG VIỀN

Đặt màu và độ dày của hình vẽ đa tuyến.

NỀN

Bật/tắt khả năng hiển thị, màu sắc và độ mờ của hình vẽ đa tuyến.

 

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt chế độ hiển thị của công cụ Hình vẽ đa tuyến trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: