Công cụ Cọ

Ứng dụng

Cọ được sử dụng để vẽ tự do hoặc chú thích trên biểu đồ. Khi dùng công cụ Cọ sơn, bạn không phải vẽ hình dạng cụ thể như hầu hết các công cụ vẽ khác.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi hình thức của đường kẻ hình vẽ:

ĐƯỜNG VIỀN

Đặt màu và độ dày của đường kẻ hình vẽ.

NỀN

Bật/tắt khả năng hiển thị, màu sắc và độ mờ của nền hình vẽ.

 

Khả năng Hiển thị

  

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt chế độ hiển thị của công cụ Cọ trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: