Hình Vòng Cung

Ứng dụng

Cho phép người dùng vẽ một hình vòng cung trên biểu đồ. Tính năng này được sử dụng phổ biến để làm nổi bật các mô hình trên biểu đồ, ví dụ như mô hình biểu đồ cốc và tay cầm.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi hình thức của hình vòng cung:

ĐƯỜNG VIỀN

Đặt màu và độ dày của đường viền vòng cung.

NỀN

Bật/tắt khả năng hiển thị, màu sắc và độ mờ của nền hình cung.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt chế độ hiển thị của công cụ Hình Vòng Cung trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: