Phép chiếu

Ứng dụng

Công cụ phép chiếu cho phép người dùng dự báo về giá tương lai. Người dùng đặt một điểm gốc trên biểu đồ. Điểm thứ hai phải được đặt (di chuyển theo chiều ngang sang phải) ở đâu đó trong tương lai. Cuối cùng, điểm thứ ba được đặt ở mức giá ước tính. Như vậy, chúng ta có hình vẽ hình chiếu.

Kiểu

Trong tab Kiểu của hộp thoại thuộc tính, có thể thay đổi hình thức của hình chiếu được vẽ:


NỀN

Bật/tắt màu sắc và độ mờ của nền hình chiếu.

đường viền

Đặt màu và độ dày của đường viền hình chiếu.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật tắt việc hiển thị công cụ Hình chiếu trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: