Mô Hình Nến

Ứng dụng

Công cụ vẽ mô hình nến chỉ duy nhất có trên TradingView. Mô hình này sao chép các thanh giá của bạn, tạo một bản vẽ từ các thanh giá, cho phép bạn kéo mô hình xung quanh biểu đồ. Ví dụ: bạn có thể so sánh các biến động giá gần đây với các biến động trong quá khứ hoặc tương lai:

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi hình thức mô hình nến được vẽ:


MÀU SẮC

Thiết lập màu và mức độ mờ của mô hình nến.

KIỂU GƯƠNG/KIỂU LẬT

Sử dụng các hộp kiểm này để phản ánh mô hình nến theo chiều dọc hoặc chiều ngang.

CHẾ ĐỘ

Đặt hình dạng và nguồn giá cho mô hình được vẽ. Có thể hiển thị mô hình ở dạng stick cũng như ở dạng đường kẻ với các nguồn giá khác nhau cho các điểm của mô hình:

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt khả năng hiển thị của mô hình nến trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: