Dấu Cờ

Dấu Cờ là  công cụ đơn giản để đánh dấu các điểm quan trọng trên biểu đồ. Ví dụ: người dùng có thể đặt Dấu Cờ ở các điểm giá cao/thấp của xu hướng:

Kiểu

Dấu Cờ có màu xanh lục theo mặc định và kích thước cố định. Cho đến nay, chưa thể tùy chọn thay đổi đặc điểm kiểu của Dấu Cờ.

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí Dấu Cờ trên thang giá (bằng cách đặt giá) và trục thời gian (bằng cách đặt số thanh):

 

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị hình vẽ Dấu Cờ trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: