Xu Hướng Hồi Quy

Ứng dụng

Xu Hướng Hồi Quy có thể được sử dụng theo cách tương tự như các Parallel Channel. Sự khác biệt chính là người dùng đặt các dải trên và dưới theo độ lệch chuẩn so với đường cơ sở. Đây là công cụ tốt để xác định khi nào giá cách xa đường cơ sở một cách bất thường.

Đầu vào


ĐỘ LỆCH TRÊN

Xác định số lượng độ lệch chuẩn so với cơ sở để đặt kênh trên. Về cơ bản, chỉ số này thiết lập khoảng cách giữa cơ sở trung tâm và cạnh của kênh trên.

ĐỘ LỆCH DƯỚI

Xác định số lượng độ lệch chuẩn so với cơ sở để đặt kênh thấp hơn. Về cơ bản, chỉ số này đặt khoảng cách giữa cơ sở trung tâm và cạnh của kênh dưới.

SỬ DỤNG ĐỘ LỆCH TRÊN

Bật/tắt việc sử dụng/hiển thị kênh trên.

SỬ DỤNG ĐỘ LỆCH DƯỚI

Bât/tắt việc sử dụng/hiển thị của kênh dưới.

NGUỒN

Đặt nguồn giá để tính toán vị thế kênh.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện của Xu Hướng Hồi Quy:

CƠ SỞ

Thiết lập màu, độ dày và kiểu đường của đường cơ sở và nền kênh dưới. Hộp kiểm bên cạnh bật/tắt việc hiển thị đường cơ sở.

TRÊN

Thiết lập màu, độ dày và kiểu đường của kênh trên cũng như độ dày và kiểu đường của đường viền. Hộp kiểm bên cạnh bật/tắt việc hiển thị kênh trên.

DƯỚI

Thiết lập màu, độ dày và kiểu đường của kênh dưới cũng như độ dày và kiểu đường của đường viền. Hộp kiểm bên cạnh bật/tắt việc hiển thị kênh dưới.

Pearson's R

Hộp kiểm này bật/tắt việc hiển thị văn bản hiển thị giá trị hệ số tương quan Pearson giữa hai điểm của xu hướng hồi quy.

ĐƯỜNG KÉO DÀI

Bật/tắt tùy chọn kéo dài đường kênh sang phải vô thời hạn, ngay cả khi nằm ngoài chế độ xem biểu đồ hiện tại.

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí các điểm của Xu Hướng Hồi Quy trên trục thời gian bằng cách đặt số thanh:

THANH ĐIỂM 1

Cho phép đặt chính xác điểm đầu tiên của xu hướng hồi quy bằng cách sử dụng số thanh.

THANH ĐIỂM 2

Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của xu hướng hồi quy bằng cách sử dụng số thanh.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Xu Hướng Hồi Quy trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: