Tia

Ứng dụng

Công cụ Tia tương tự như Tia Nằm Ngang ngoại trừ việc bạn có thể đặt hướng tia theo tất cả các hướng. Điểm đầu tiên của tia xác định gốc tọa độ và điểm thứ hai xác định hướng. Để vẽ tia, hãy đặt điểm gốc tại bất kỳ vị trí nào trên biểu đồ và điểm thứ hai theo hướng bạn muốn. Tia sẽ kéo dài theo hướng đó vô tận.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện của Tia: 

ĐƯỜNG

Đặt màu, độ mờ, độ dày và kiểu của Tia. Trình đơn thả xuống thứ hai chứa các tùy chọn đặt kiểu đường của tia, kéo dài một hoặc cả hai đầu của đường đến vô cực (cho phép đặt Tia theo hướng ngược lại). Ngoài ra, trong hai trình đơn thả xuống cuối cùng của Đường, bạn có thể đặt một đầu hình mũi tên thay vì đầu bình thường cho đầu bên trái hoặc bên phải của tia:

HIỂN THỊ ĐIỂM GIỮA

Bật/tắt việc hiển thị điểm giữa giữa các điểm gốc của tia.

CHỮ

Các hộp kiểm Hiển thị Phạm vi Giá, Phạm vi Thanh, Phạm vi Ngày/Giờ, Hiển thị Khoảng cách, Hiển thị Góc cho phép hiển thị văn bản có thông tin liên quan bên cạnh Tia trên biểu đồ. Trình đơn thả xuống Màu Vị Thế Thống Kê cho phép thay đổi màu sắc, kiểu chữ và cỡ chữ cho văn bản. Bạn cần chọn Vị thế cho văn bản trong trình đơn thả xuống Vị Thế Thống Kê.

HIỂN THỊ PHẠM VI GIÁ

Bật/tắt việc hiển thị văn bản hiển thị phạm vi giá giữa các điểm gốc của tia xu hướng.

HIỂN THỊ PHẠM VI GIỮA CÁC THANH

Bật/tắt việc hiển thị văn bản hiển thị số lượng thanh giữa các điểm gốc của tia.

HIỂN THỊ PHẠM VI NGÀY/GIỜ

Bật/tắt việc hiển thị văn bản hiển thị phạm vi ngày/thời gian giữa các điểm gốc của tia.

HIỂN THỊ KHOẢNG CÁCH

Bật/tắt việc hiển thị văn bản hiển thị khoảng cách cụ thể (về khoảng thời gian) giữa các điểm gốc của tia.

HIỂN THỊ GÓC

Bật/tắt việc hiển thị văn bản hiển thị góc nghiêng của tia (tính bằng độ).

LUÔN HIỂN THỊ THỐNG KÊ

Nếu bạn không chọn hộp kiểm này, Văn bản Thống kê sẽ chỉ xuất hiện bên cạnh khi bạn nhấp chuột để chọn Tia.

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí của các điểm gốc của Tia trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh):

GIÁ 1

Cho phép định vị chính xác điểm đầu tiên của tia (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép định vị chính xác điểm thứ hai của tia (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Tia trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau:

Cảnh báo

Có thể đặt cảnh báo để nhận thông báo về một chuỗi vượt qua Tia trên biểu đồ. Sử dụng biểu tượng đồng hồ trong thanh công cụ vẽ nổi hoặc trong trình đơn nhấp chuột phải trên chính Tia: 

Sau đó chọn điều kiện, tần suất và phương thức thông báo bạn thích rồi nhấn Tạo