Mô Hình Parallel Channel

Ứng dụng

Công cụ vẽ Parallel Channel chủ yếu được sử dụng để phân biệt các xu hướng của chuyển động giá. Công cụ Parallel Channel có tùy chọn được mở rộng sang phải, trái hoặc cả hai hướng, nếu người dùng muốn kênh tiếp tục vô thời hạn.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện của Parallel Channel:

KÊNH

Đặt màu, độ mờ, độ dày và kiểu đường viền của Parallel Channel.

ĐƯỜNG PHÂN GIÁC

Hộp kiểm này cho phép hiển thị đường phân giác của Parallel Channel. Trình đơn thả xuống bên cạnh thiết lập kiểu của đường phân giác.

KÉO DÀI SANG TRÁI

Chọn hộp này để kéo dài vô thời hạn sang đầu bên trái của Parallel Channel.

KÉO DÀI SANG PHẢI

Chọn hộp này để kéo dài vô thời hạn đầu bên phải của Parallel Channel.

NỀN

Hộp kiểm này cho phép tô nền của Parallel Channel. Bạn có thể chọn màu tô và độ mờ nền trong trình đơn thả xuống bên cạnh.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Parallel Channel trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau:

Cảnh báo

Có thể đặt cảnh báo để nhận thông báo về một chuỗi vượt qua Parallel Channel trên biểu đồ. Sử dụng biểu tượng đồng hồ trong thanh công cụ vẽ nổi hoặc trong menu nhấp chuột phải trên Parallel Channel:

Sau đó chọn điều kiện, tần suất và phương thức thông báo bạn thích, chỉnh sửa thông báo nếu muốn rồi nhấn Tạo: