Tia Nằm Ngang

Ứng dụng

Công cụ vẽ Tia Nằm Ngang tương tự như Đường Nằm Ngang hoặc Tia ngoại trừ việc Tia Nằm Ngang chỉ kéo dài theo một hướng từ trái sang phải. Người dùng đặt gốc của tia theo ý muốn rồi tia tiếp tục chạy từ trái sang phải mãi mãi. Để vẽ tia theo bất kỳ hướng nào, hãy sử dụng hình vẽ Tia.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi hình thức của Tia Nằm Ngang:


ĐƯỜNG KẺ

Đặt màu, mức độ mờ và độ dày cũng như kiểu đường của tia nằm ngang.

HIỂN THỊ GIÁ

Bật/tắt khả năng hiển thị của giá trị giá của tia nằm ngang trên trục giá.

HIỂN THỊ VĂN BẢN

Khi hộp kiểm Hiển thị Văn bản được kích hoạt, bạn có thể nhập văn bản để hiển thị bên cạnh Tia Nằm Ngang vào hộp văn bản. Có thể chỉ định màu văn bản và độ mờ, kích thước phông chữ, thuộc tính in đậm và in nghiêng trong trình đơn thả xuống bên cạnh hộp kiểm. Trình đơn thả xuống Căn chỉnh Văn bản cho phép đặt vị trí văn bản dọc theo Tia Nằm Ngang.

Toạ Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí của Tia Nằm Ngang bằng cách đặt vị thế điểm ban đầu của trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh):  

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể chuyển đổi hiển thị Tia Nằm Ngang trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau:

Cảnh báo

Có thể đặt cảnh báo để nhận thông báo về một chuỗi vượt qua Tia Nằm Ngang trên biểu đồ. Sử dụng biểu tượng đồng hồ trong thanh công cụ vẽ nổi hoặc trong menu nhấp chuột phải trên chính Tia Nằm Ngang:

Sau đó chọn điều kiện, chu kỳ và phương pháp thông báo thích hợp hơn và nhấn Tạo: