Fib Vùng Thời Gian Dựa Trên Xu Hướng

Ứng dụng

Các Đường Fib Vùng Thời Gian Dựa Trên Xu Hướng là công cụ vẽ phân tích dùng để dự đoán biến động giá trong tương lai trên cơ sở áp dụng dãy Fibonacci trên trục thời gian. Fib Vùng Thời Gian Dựa Trên Xu Hướng được biểu thị bằng một loạt các đường thẳng đứng ở các mức ngày/giờ cho thấy khả năng điều chỉnh giá có thể xảy ra trong xu hướng hiện có. Đầu tiên, vẽ đường xu hướng. Tùy thuộc vào chiều dài và hướng của đường đó, các đường thẳng đứng xuất hiện dựa trên dãy Fibonacci.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của công cụ dựa trên xu hướng và lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần:


ĐƯỜNG XU HƯỚNG

Hộp kiểm bật/tắt việc hiển thị và màu sắc của đường xu hướng cũng như độ dày và kiểu của đường.

CÁC MỨC BỔ SUNG

Các hộp kiểm bật/tắt việc hiển thị các cấp bổ sung. Với trình đơn thả xuống bên cạnh, bạn cũng có thể đặt màu và độ mờ cho từng đường mức.

CÁC ĐƯỜNG KÉO DÀI

Kéo dài đường vô hạn sang bên phải.

HIỂN THỊ NHÃN

Hộp kiểm này bật/tắt việc hiển thị văn bản với giá trị của các mức.

NHÃN

Đặt vị trí văn bản giá trị mức dọc theo các mức Fibo.

NỀN

Bật/tắt việc hiển thị và độ mờ cho nền tô giữa các dòng.

Tọa Độ

Trong hộp thoại Thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí các điểm ban đầu của đường xu hướng trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh) rồi lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần:

GIÁ 1

Cho phép định vị chính xác điểm đầu tiên của công cụ (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép định vị chính xác điểm thứ hai của công cụ (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 3

Cho phép định vị chính xác điểm thứ ba của công cụ (Giá 3) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị công cụ trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau. Cho phép định cấu hình hình vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Bạn có thể chọn hiển thị khung thời gian đó hoặc ẩn và lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần với mọi khung thời gian: