Mô Hình Schiff Pitchfork

Ứng dụng

Schiff Pitchfork là một công cụ vẽ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật có nguồn gốc từ mô hình Pitchfork tiêu chuẩn. Có ba thành phần cơ bản của mô hình Pitchfork tiêu chuẩn đó là đường trung tuyến ở giữa (đường xu hướng) và hai cặp đường khác ở trên và dưới đường trung tuyến đó. Các đường thêm được đặt theo độ lệch chuẩn xác định so với trung vị. Điểm khác biệt của mô hình Schiff Pitchfork là vị trí ban đầu được sửa đổi so với mô hình Pitchfork tiêu chuẩn. Điểm gốc của Schiff Pitchfork nằm ở 1/2 khoảng cách dọc và 1/2 khoảng cách ngang giữa các điểm cao và thấp (hai điểm đầu tiên được đặt).

Schiff Pitchfork (giống như mô hình pitchfork), đầu tiên hãy vẽ đường xu hướng giữa hai điểm cực trị. Sau đó, điểm thứ ba được đặt bên trên hoặc bên dưới điểm thứ hai tùy thuộc vào vị trí Schiff Pitchfork mà nhà phân tích mong muốn. Lưu ý: cài đặt mô hình Schiff Pitchfork mặc định yêu cầu vẽ thêm hai cặp đường. TradingView cho phép thêm tối đa 9 cặp đường. Nếu thêm nhiều đường bổ sung, người dùng có thể lưu thiết lập này làm mẫu để sử dụng sau

Ý tưởng cơ bản đằng sau việc sử dụng mô hình Schiff Pitchfork và Pitchfork tiêu chuẩn là về cơ bản, mô hình Schiff Pitchfork tạo ra một loại kênh xu hướng. Một xu hướng được coi là hoạt động nếu giá nằm trong kênh Schiff Pitchfork. Quá trình đảo ngược xảy ra khi giá thoát ra khỏi kênh Schiff Pitchfork

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện của mô hình Schiff Pitchfork:


ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN

Đặt màu, độ dày và kiểu của đường trung tuyến mô hình Schiff Pitchfork.

ĐƯỜNG KẺ THÊM

Các hộp kiểm ở bên trái giúp bật/tắt khả năng hiển thị của các đường kẻ thêm của mô hình Schiff Pitchfork. Bật/tắt bên cạnh đặt màu, độ dày và kiểu đường kẻ.

DÙNG MỘT MÀU

Sử dụng trình đơn thả xuống này để chọn một màu cho tất cả các đường và nền của mô hình Schiff Pitchfork.

NỀN

Hộp kiểm giúp bật/tắt khả năng hiển thị nền của mô hình Schiff Pitchfork và thanh trượt bên cạnh điều chỉnh độ mờ của nền.

KIỂU

Sử dụng danh sách thả xuống để sửa đổi mô hình Pitchfork từ Schiff Pitchfork thành Original Pitchfork, Modified Schiff Pitchfork hoặc Inside Pitchfork.

Toạ Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí điểm cuối của mô hình Schiff Pitchfork trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh):

GIÁ 1

Cho phép đặt chính xác điểm đầu tiên của mô hình Schiff Pitchfork (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của mô hình Schiff Pitchfork (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 3

Cho phép đặt chính xác điểm thứ ba của mô hình Schiff Pitchfork (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

 

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị mô hình Schiff Pitchfork trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: