Mô Hình Inside Pitchfork

Ứng dụng

Inside Pitchfork là công cụ vẽ phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Công cụ này phái sinh từ công cụ Standard Pitchfork. Có ba thành phần cơ bản của mô hình Inside Pitchfork: đường trung tuyến ở giữa (đường xu hướng) và hai cặp đường ở trên và dưới đường trung tuyến đó. Các đường bổ sung được đặt theo độ lệch chuẩn xác định so với đường trung tuyến.

 

Điểm khác biệt của Inside Pitchfork với là vị trí gốc của mô hình thay đổi so với vị trí trong mô hình Standard Pitchfork. Điểm gốc của Inside Pitchfork nằm ở 1/2 khoảng cách dọc và 1/2 khoảng cách ngang giữa các điểm cao và thấp (hai điểm đầu tiên được đặt). Để vẽ mô hình Inside Pitchfork, cũng giống như mô hình Standard Pitchfork, bạn hãy vẽ đường xu hướng giữa hai điểm cực trị. Sau đó, điểm thứ ba được đặt bên trên hoặc bên dưới điểm thứ hai tùy thuộc vào vị trí của mô hình Inside Pitchfork mà nhà phân tích mong muốn. Lưu ý: cài đặt mô hình Schiff Pitchfork mặc định yêu cầu vẽ thêm hai cặp đường. TradingView cho phép thêm tối đa 9 cặp đường. Nếu thêm nhiều đường bổ sung, người dùng có thể lưu thiết lập này làm mẫu để sử dụng sau.

 

Ý tưởng cơ bản đằng sau việc sử dụng Inside Pitchfork và Standard Pitchfork là về cơ bản, các hình vẽ này tạo ra một loại kênh xu hướng. Một xu hướng được coi là hoạt động nếu giá nằm trong kênh Inside Pitchfork. Quá trình đảo ngược xảy ra khi giá thoát ra khỏi kênh Inside Pitchfork.

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện của mô hình Inside Pitchfork:

ĐƯỜNG TRUNG TUYẾN

Đặt màu, độ dày và kiểu của đường trung tuyến mô hình Inside Pitchfork.

ĐƯỜNG KẺ THÊM

Các hộp kiểm ở bên trái giúp bật/tắt khả năng hiển thị của các đường kẻ thêm. Bật/tắt bên cạnh đặt màu, độ dày và kiểu đường kẻ.

DÙNG MỘT MÀU

Sử dụng trình đơn thả xuống này để chọn một màu cho tất cả các đường và nền của mô hình.

NỀN

Hộp kiểm giúp bật/tắt khả năng hiển thị nền của mô hình và thanh trượt bên cạnh điều chỉnh độ mờ của nền.

KIỂU

Sử dụng danh sách thả xuống để sửa đổi mô hình Pitchfork từ Inside Pitchfork thành Original Pitchfork,  Schiff Pitchfork hoặc Modified Schiff Pitchfork.

Toạ Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí điểm cuối của mô hình Inside Pitchfork trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh):


GIÁ 1

Cho phép đặt chính xác điểm đầu tiên của mô hình Inside Pitchfork (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của mô hình Inside Pitchfork (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 3

Cho phép đặt chính xác điểm thứ ba của mô hình Inside Pitchfork (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

 

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị mô hình Inside Pitchfork trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: