Công Cụ Gann Fan

Ứng dụng

Gann Fan là công cụ phân tích kỹ thuật được phát triển cùng với Gann Square và Gann Box bởi nhà phân tích kỹ thuật nổi tiếng thế kỷ 20 W.D. Gann vào khoảng năm 1935. Gann Fan bao gồm một loạt chín đường chéo được gọi làc các góc Gann. Được vẽ trên biểu đồ giá, các góc này được thiết kế để hiển thị các mức hỗ trợ và kháng cự khác nhau của một công cụ tài chính.

Mỗi góc Gann (kéo dài vô tận) chia thời gian và giá thành các phần tương ứng. Góc Gann đáng chú ý nhất là góc 1x1 hoặc góc 45°. Theo Gann, góc 1x1 đại diện cho một đơn vị giá trong một đơn vị thời gian. Ý tưởng đằng sau đường 1x1 là đây là góc 45° hoàn hảo, tăng 1 điểm sau mỗi 1 ngày. Có các góc quan trọng bổ sung như 2x1 (tăng hai điểm mỗi ngày), 3x1, 4x1, 8x1 và 16x1. Tất cả các đường góc Gann khác nhau này kết hợp với nhau để tạo ra Quạt Gann.

Các quạt thường được vẽ từ những thay đổi trong xu hướng hoặc điểm đảo ngược chẳng hạn như đỉnh hoặc đáy, là một cách hay để đo lường xu hướng hoặc sức mạnh của thị trường. Trong xu hướng tăng, nếu giá nằm trong không gian phía trên góc tăng dần mà không phá vỡ dưới góc đó, thì thị trường được coi là tăng giá. Trong xu hướng giảm, nếu giá duy trì dưới góc giảm dần mà không vượt qua góc đó, thì thị trường được coi là giảm giá.

Góc trên hoặc dưới giá hiện tại xác định sức mạnh hoặc điểm yếu tương đối của thị trường. Ví dụ: nếu giá cao hơn 2x1, thị trường cho thấy xu hướng tăng hơn nhiều so với nếu giá cao hơn 1x1. Gann tin rằng khi xu hướng tăng giá đảo ngược và phá vỡ theo góc tăng dần, xu hướng của giá là đi đến góc gần nhất tiếp theo bên dưới giá đó. Điều ngược lại cũng đúng. Khi xu hướng giảm giá đảo ngược và phá vỡ qua góc giảm dần, xu hướng của giá là đi đến góc gần nhất tiếp theo phía trên giá.

Khi làm việc với các hình vẽ Gann, bạn cần sử dụng tỷ lệ thang phù hợp để một đơn vị giá tương ứng với một đơn vị thời gian.

Cách đơn giản nhất để xác định thang điểm cho thị trường chưa biết là lấy mức chênh lệch giữa các điểm chính: từ trên lên trên và từ dưới lên dưới. Sau đó, chia giá trị thu được cho thời gian thị trường di chuyển từ đỉnh lên đỉnh hoặc tương ứng từ đáy xuống đáy. 

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của Gann Fan:

ĐƯỜNG

Các hộp kiểm ở bên trái bật/tắt việc hiển thị của các đường bổ sung của Gann Fan. Bật sang bên phải của các hộp kiểm để cài đặt màu, độ mờ, độ dày và kiểu của các đường.

SỬ DỤNG MỘT MÀU

Sử dụng trình đơn thả xuống này để chọn một màu cho tất cả các đường và nền của Gann Fan.

NỀN

Hộp kiểm bật/tắt việc hiển thị nền Gann Fan và thanh trượt bên cạnh điều chỉnh độ mờ của nền.

NHÃN

Bật/tắt hiển thị của văn bản đánh dấu các dòng Gann Fan.

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí các điểm cuối của Gann Fan trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh):

GIÁ 1

Cho phép đặt chính xác điểm đầu tiên của Gann Fan (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của Gann Fan (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Gann Fan trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.

Cho phép định cấu hình bản vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Đối với mọi khung thời gian, bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn: