Quạt Kháng Cự Tốc Độ Fib

Ứng dụng

Quạt Kháng Cự Tốc Độ Fib là công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật để xác định các mức hỗ trợ và kháng cự của một xu hướng và mức giá mà xu hướng điều chỉnh có thể tăng hoặc giảm. Quạt Kháng Cự Tốc Độ bao gồm một đường xu hướng trên đó các đường kháng cự tốc độ được vẽ ở trên (biểu thị thời gian) và bên dưới (biểu thị giá). Những đường này được vẽ dựa trên tỷ lệ phần trăm thời gian/giá của khoảng cách giữa điểm đầu và điểm cuối đường xu hướng. Tỷ lệ phần trăm đường tốc độ phổ biến nhất được các nhà phân tích sử dụng là một phần ba và hai phần ba. Người ta thường sử dụng Tỷ Lệ Fibonacci.

Đường tốc độ kết hợp giữa đường xu hướng và phân tích phần trăm thoái lui. Các đường kháng cự tốc độ không chỉ giúp đo lường việc điều chỉnh của xu hướng (phần trăm thoái lui) mà còn đo lường tốc độ của xu hướng.

Các đường Kháng Cự Tốc Độ cũng có thể được xem như các đường hỗ trợ hoặc kháng cự. Trong xu hướng tăng, giá thường nằm trên đường tốc độ cao hơn. Nếu đường này bị xuyên thủng, giá thường giảm xuống đường tốc độ thấp hơn, trong nhiều trường hợp đường này trở thành mức hỗ trợ. Tuy nhiên, nếu giá phá vỡ dưới đường tốc độ cao hơn, giảm xuống đường tốc độ thấp hơn và sau đó bắt đầu tăng lên, thì đường tốc độ thấp hơn sẽ trở thành mức kháng cự. Trong xu hướng giảm, việc phá vỡ đường tốc độ thấp hơn cho thấy khả năng tăng hoặc tăng lên đường cao hơn. Nếu đột phá xảy ra trên đường cao hơn, thì đợt tăng giá có thể tiếp tục đến đỉnh của xu hướng trước đó (hoặc đường xu hướng cơ bản).

Kiểu

Trong hộp thoại thuộc tính Kiểu, có thể thay đổi giao diện và cấu hình của Quạt Kháng Cự Tốc Độ Fib và lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần:

CÁC MỨC GIÁ

Các hộp kiểm bên trái bật/tắt việc hiển thị các đường vẽ. Các công tắc bên cạnh giúp bạn cài đặt màu và độ mờ cho từng dòng.

Ngoài ra, bạn có thể nhập giá trị tùy chỉnh cho vị trí của từng dòng trong Quạt.

NHÃN

Có thể bật/tắt việc hiển thị các nhãn bên trái, bên phải, trên cùng và dưới cùng với các giá trị của các mức.

LƯỚI

Có thể bật/tắt việc hiển thị lưới của các mức. Công tắc bên cạnh giúp điều chỉnh màu sắc, độ dày và kiểu đường kẻ.

NỀN

Bật/tắt việc hiển thị và độ mờ cho nền giữa các mức.

Tọa Độ

Trong hộp thoại thuộc tính Tọa Độ, bạn có thể đặt chính xác vị trí của Quạt Kháng Cự Tốc Độ Fib bằng cách đặt vị trí điểm gốc trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh) và lưu các thay đổi tùy chỉnh này làm mẫu nếu cần:

GIÁ 1

Cho phép đặt chính xác điểm đầu tiên của quạt kháng cự tốc độ Fib (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

GIÁ 2

Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của quạt kháng cự tốc độ Fib (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Khả năng Hiển thị

Trong hộp thoại thuộc tính Khả năng Hiển thị, bạn có thể bật/tắt việc hiển thị Quạt Kháng Cự Tốc Độ Fib trên các biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.

Cho phép định cấu hình bản vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn mọi khung thời gian rồi lưu các thay đổi tùy chỉnh này dưới dạng mẫu nếu cần: