Fib Retracement

Ứng dụng
Công cụ Fib thoát lui không được bao gồm trong mục yêu thích của bạn theo mặc định, vì vậy bạn có thể thêm nó bằng cách chọn ngôi sao rỗng bên cạnh biểu tượng và tên công cụ. Một thanh công cụ yêu thích sau đó sẽ xuất hiện.

Fibonacci Retracement hay Fibonacci thoát lui là một công cụ cực kỳ phổ biến trong phân tích kỹ thuật. Chúng được tạo ra bằng cách đầu tiên vẽ một đường xu hướng giữa hai điểm cực trị. Khoảng cách theo chiều dọc giữa hai điểm đó sau đó được chia theo chiều dọc với các đường ngang được đặt ở các mức chính theo Tỷ lệ Fibonacci chính là 23,6%, 38,2%, 61,8% và 100%.

Công cụ Fib Retracement bao gồm khả năng thiết lập 24 mức Fibonacci khác nhau (bao gồm các mức 0% và 100% được xác định bởi hai điểm cực trị của đường xu hướng được vẽ ban đầu). Giá trị từ 0 đến 1 là mức thoái lui nội bộ. Giá trị lớn hơn 1 là mức thoái lui bên ngoài, trong khi giá trị nhỏ hơn 0 là phần mở rộng. Một hộp kiểm có sẵn cho mỗi cấp đã xác định, cho phép bật hoặc tắt cấp đó cho mục đích hiển thị.

Công dụng chính của các mức này là chúng hoạt động như các mức hỗ trợ và/hoặc kháng cự khi giá đang giảm trở lại so với mức tăng hoặc giảm ban đầu. Đây là những mức chính cần lưu ý khi giá đang điều chỉnh hoặc trải qua một đợt phục hồi theo xu hướng. Ý tưởng là sau một động thái ban đầu (giảm hoặc tăng), giá thường sẽ quay trở lại theo hướng mà nó xuất phát. Các khu vực hoặc mức được xác định bởi giá trị thoái lui có thể cung cấp cho nhà phân tích ý tưởng tốt hơn về biến động giá trong tương lai. Hãy nhớ rằng khi giá di chuyển, các mức từng được coi là mức kháng cự có thể chuyển sang mức hỗ trợ. Điều ngược lại cũng đúng.

Đường xu hướng

Phần kiểm chuyển đổi khả năng hiển thị của đường xu hướng và chuyển bên cạnh thiết lập màu sắc, độ mờ, độ dày và kiểu dáng của nó.

Đường cấp độ

Cài đặt độ dày và kiểu dáng của các đường cấp độ.

Các cấp độ bổ sung

Hộp bên trái thay đổi chế độ hiển thị của các cấp bổ sung. Ngoài ra, có thể nhập tỷ lệ tùy chỉnh cho vị trí của cấp độ và đặt màu sắc và độ mờ cho từng cấp độ.

Use one color

Sử dụng menu thả xuống này để chọn một màu cho tất cả các đường và nền của Fib Retracement.

Đường mở rộng

Mở rộng các dòng của cấp độ vô thời hạn về bên phải.

đảo ngược

Đảo ngược hướng của Fib Retracement (phản ánh nó theo chiều dọc).

Nhãn

Đặt vị trí văn bản giá trị cấp dọc theo cấp độ.

cỡ chữ

Bạn có thể thay đổi kích thước phông chữ của nhãn.

giá/phần trăm

Bạn có thể thay đổi kích thước phông chữ của nhãn.

nền

Chuyển đổi khả năng hiển thị và độ mờ cho phần nền giữa các mức của thoái lui.

cấp độ

Chuyển đổi khả năng hiển thị của văn bản hiển thị các giá trị mức.

cấp độ Fib dựa trên thang log

Cho phép tính toán các mức của Fib Retracement theo một cách khác khi thang đo logarit được bật.
Tùy chọn này khả dụng khi thang logarit được bật trên biểu đồ.

Tọa độ
Trong hộp thoại Coordinates properties, bạn có thể đặt chính xác vị trí của Fib Retracement bằng cách đặt vị trí của đường xu hướng trên thang giá (bằng cách đặt giá) và thang thời gian (bằng cách đặt số thanh):

giá 1

Cho phép định vị chính xác điểm đầu tiên của đường thoái lui (Price 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

giá 2

Cho phép định vị chính xác điểm thứ hai của đường thoái lui (Price 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Hiển thị
Trong hộp thoại thuộc tính khả năng hiển thị, bạn có thể chuyển đổi hiển thị Fib Retracement trên các biểu đồ của các khung thời gian khác nhau.
Cho phép định cấu hình bản vẽ được hiển thị trên các khung thời gian cụ thể trong ngày và hàng ngày trên biểu đồ. Đối với bất kỳ khung thời gian nào, bạn có thể chọn hiển thị hoặc ẩn.

Làm cách nào để mở rộng đường Fibonacci Retracement?

Nhấp đúp vào dòng Fib để mở Cài đặt, nhấp vào biểu tượng dòng và Extended Lines