Giới thiệu về cảnh báo TradingView

Cảnh báo TradingView là những thông báo ngay lập tức khi thị trường đáp ứng các tiêu chí tùy chỉnh của bạn. Ví dụ: "Thông báo cho tôi nếu Apple vượt quá 150 USD". Tất cả người dùng có thể nhận được cửa sổ bật lên trực quan, tín hiệu âm thanh, cảnh báo email và cảnh báo gửi email đến SMS, cũng như thông báo ĐẨY được gửi đến điện thoại của bạn. Người dùng Essential, Plus và Premium cũng có thể nhận thông báo webhook khi cảnh báo được kích hoạt.

Bạn có thể tạo thông báo trên giá, chỉ báo, chiến lược và/hoặc công cụ vẽ.

Cảnh báo giá theo thời gian thực

Đặt cảnh báo của riêng bạn và nhận thông báo trên mọi thiết bị. Chọn một mức giá quan trọng và tạo cảnh báo kích hoạt khi có chuyển động. Nhận thông báo qua email, thông báo đẩy trên thiết bị di động hoặc trên máy tính để bàn của bạn.

Cảnh báo chỉ báo

Xây dựng cảnh báo dựa trên bất kỳ hơn 1.000 chỉ báo nào trên TradingView, bao gồm cả những chỉ báo do cộng đồng tạo ra. Tùy chỉnh từng cảnh báo với các điều kiện xác định trước như "vượt qua" và "thoát kênh" hoặc tạo cài đặt kích hoạt của riêng bạn bằng các điều kiện cảnh báo và tính năng cảnh báo.

Cảnh báo chiến lược

Tạo một cảnh báo cho chiến lược và nhận thông báo mỗi khi lệnh của chiến lược được thực thi.

Thiết kế cảnh báo của riêng bạn

Nhận thông báo tùy chỉnh duy nhất cho những gì bạn nhìn thấy trên biểu đồ. Sử dụng công cụ vẽ đường để tạo đường xu hướng, kênh và các bản vẽ tùy chỉnh khác. Sau đó tạo một cảnh báo dựa trên những gì bạn vẽ.

Các loại cảnh báo

Crossing

Cảnh báo cơ bản nhất và được sử dụng rộng rãi. Về cơ bản, cảnh báo crossing có nghĩa là: "Cho tôi biết khi nào giá vượt qua X". Cảnh báo crossing được kích hoạt khi chuỗi giá hiện tại vượt qua giá trị, được đặt khi cảnh báo được tạo (không quan trọng là hướng nào).

Ví dụ về cách sử dụng: "Tôi muốn biết khi nào Google tăng 10 USD so với giá hiện tại". Mở biểu đồ GOOGL và mở menu Cảnh báo. Giá hiện tại sẽ được điền vào ô giá (hiện tại là 1540,30). Chọn Crossing và thay đổi thủ công thành 1550,30. Vậy là xong!

Ngoài ra, bạn có thể nhấp chuột phải vào biểu đồ có nội dung 1550,30 USD và chọn Đặt cảnh báo. Giá 1550,30 sẽ được điền tự động.

Cross xuống/Crossing lên
Đây là một phiên bản cụ thể hơn của cảnh báo crossing. Bạn có thể xác định xem giá được cắt ngang theo hướng tăng hay giảm. Cảnh báo Crossing Down được kích hoạt khi chuỗi hiện tại cắt xuống dưới giá trị ban đầu được đặt trong cảnh báo. Cảnh giáo Crossing Up sẽ thông báo cho bạn khi giá vượt qua giá trị trở lên.

Ví dụ về cách sử dụng: "Microsoft hiện đang ở mức 44,54 USD. Tôi nghĩ giá sẽ giảm và sau đó tăng lên 42 USD, tại thời điểm đó tôi sẽ mua vì đó là xu hướng tăng. Vì vậy, tôi muốn biết thời điểm MSFT vượt qua mức UPWARD 42 USD." Vì vậy, hãy mở một biểu đồ của MSFT và chọn loại cảnh báo Crossing Up và nhập vào 42.

Cao hơn/Thấp hơn

Cảnh báo này dành cho những trường hợp bạn muốn biết rằng giá không chỉ chạm đến mức bạn đặt mà thực sự đã vượt qua mức đó.

Cảnh báo Cao hơn được kích hoạt nếu chuỗi giá đạt đến giá trị cao hơn giá trị được đặt trong cảnh báo. Ngược lại, cảnh báo Thấp hơn được kích hoạt nếu chuỗi đạt đến giá trị thấp hơn giá trị được đặt trong cảnh báo.

Ví dụ về cách sử dụng: "Apple hiện ở mức 97,79 USD và đang tiếp cận mức giá khó khăn về mặt tâm lý là 100 USD. Có khả năng giá AAPL sẽ giảm xuống 100 USD một vài lần, nhưng khi nó vượt qua, tôi nghĩ nó sẽ tiếp tục tăng đều đặn. Do đó, tôi sẽ muốn biết một khi rào cản 100 USD được bỏ qua. " Vì vậy, bạn mở biểu đồ AAPL và đặt cảnh báo thành Lớn hơn 100 USD cho AAPL và khi giá CAO HƠN 100 USD, bạn sẽ được cảnh báo.

Kênh vào/Kênh thoát

Các kênh là ranh giới xác định trên và dưới một mức giá nhất định. Thông thường, các kênh xác định sự biến động ngẫu nhiên điển hình của giá đối với một cổ phiếu và việc di chuyển qua các biên giới kênh có thể được coi là một động thái quan trọng hoặc khác thường đối với giá.

Cảnh báo Kênh vào được kích hoạt khi chuỗi đi vào kênh đã được xác định khi cảnh báo được tạo. Một kênh thoát, về mặt logic, được kích hoạt khi sê-ri thoát ra khỏi kênh.

Ranh giới kênh có thể được xác định theo sê-ri hoặc cấp (hoặc kết hợp cả hai). Những điều này cảnh báo chúng ta về vị trí của thanh trước đó so với kênh.

Ví dụ về cách sử dụng: "Bằng cách nhìn vào biểu đồ giá lịch sử, giá của Cisco dao động khoảng 2 USD sau mỗi lần kiếm tiền và sau đó tăng vọt. Hiện tại nó ở mức 25,86 USD. Các khoản thu nhập tiếp theo sẽ sớm tăng lên và tôi muốn xem liệu giá có di chuyển ra ngoài kênh +2 USD hoặc -2 USD so với hiện tại ".

Nếu bạn đặt cảnh báo Kênh thoát với +2 và -2 so với giá hiện tại, bạn sẽ tự động được thông báo khi điều đó xảy ra - mà không cần phải động chân động tay.

Kênh bên trong/Kênh bên ngoài

Cảnh báo Kênh Bên trong được kích hoạt nếu giá trị sê-ri nằm trong kênh và cảnh báo Kênh Bên ngoài khi giá trị sê-ri nằm ngoài kênh. Các giá trị phải được đặt khi tạo cảnh báo.

Các cảnh báo này, không giống như cảnh báo Kênh vào/Kênh thoát, không tính đến vị trí của thanh trước đó so với kênh.

Ví dụ sử dụng: Cái này rất giống với Kênh vào/thoát, ngoại trừ nó cho bạn biết giá trị nằm trong hay ngoài kênh đã xác định.

Di chuyển lên/Di chuyển xuống

Đây là cảnh báo Crossing Up/Crossing Down với một tham số bổ sung - thời gian. Bạn sẽ được thông báo nếu cổ phiếu tăng thêm $X trong một khoảng thời gian nhất định (tức là thanh).

Cảnh báo Di chuyển lên được kích hoạt nếu giá tăng theo một giá trị nhất định mà bạn đã đặt trong cảnh báo (trong một số thanh được chỉ định trước). Cảnh báo Di chuyển Xuống cũng thực hiện điều tương tự, nhưng khi giá đi xuống.

Ví dụ sử dụng: "Tôi muốn biết liệu Google có tăng thêm 10 USD trong vòng 4 ngày tới hay không, nhưng sau thời gian đó, tôi không quan tâm." Bạn sẽ muốn mở biểu đồ GOOGL và đặt mỗi thanh bằng 1 ngày. Sau đó, mở menu Cảnh báo và giá hiện tại sẽ được điền vào hộp giá (hiện tại là 97,40 USD). Chọn Di chuyển lên và thay đổi theo cách thủ công thành 107,40 USD (tức là 97,40 USD + 10 USD) và đặt số thanh thành 4 (vì bạn muốn 4 ngày và mỗi thanh được đặt thành 1 ngày). Vậy là xong, bạn đã hoàn tất!

Di chuyển lên% / Di chuyển xuống%

Cảnh báo Di chuyển lên% cũng giống như trên, ngoại trừ được tính bằng phần trăm. Cảnh báo này được kích hoạt nếu giá tăng theo một tỷ lệ phần trăm nhất định, mà bạn đã đặt trong cảnh báo. Cảnh báo Di chuyển xuống% được kích hoạt khi giá giảm theo phần trăm đã đặt.

Ví dụ về cách sử dụng: Tương tự như Di chuyển Lên/Xuống, nhưng với tỷ lệ phần trăm. Bạn không cần phải tính toán giá trị mục tiêu trong đầu, bạn chỉ cần chọn TĂNG 10% chẳng hạn và nếu giá hiện tại là $ 97,40, mục tiêu sẽ tự động được đặt ở mức 97,40 USD x 1,1 = 107,14 USD.

Cảnh báo cho bản vẽ

Cảnh báo có sẵn cho các bản vẽ sau:


Nếu một bản vẽ có cảnh báo hoạt động, bạn sẽ thấy một biểu tượng bên cạnh bản vẽ (cùng màu với bản vẽ).

Nếu cảnh báo không hoạt động, biểu tượng sẽ chuyển sang màu xám.


Nếu hình vẽ bị thay đổi, cảnh báo sẽ tự động được điều chỉnh.

LƯU Ý! Cảnh báo bản vẽ phụ thuộc vào độ phân giải biểu đồ, giống như cảnh báo chỉ báo, chỉ được hiển thị trên khung thời gian ban đầu.