Cách chọn nhiều đối tượng

Sau đây là phím tắt cho phép bạn chọn nhiều hình vẽ rồi di chuyển, xóa hoặc sao chép đồng thời tất cả các mục đã chọn.

Để sử dụng tính năng Chọn nhiều, hãy giữ phím Ctrl/Command rồi nhấp vào hình vẽ hoặc chọn khu vực yêu cầu trên biểu đồ: