Tôi có thể xem số liệu thống kê của mình ở đâu?

Trang giới thiệu của bạn hiển thị số liệu thống kê cá nhân của bạn về số người sử dụng đường liên kết của bạn để đăng ký bằng đường liên kết của bạn, bạn đã được nâng cấp lên tài khoản trả phí chưa và số xu bạn hiện có.