Làm cách nào để sử dụng TradingView Coins?

Bạn có thể chi tiêu TradingView Coins cho các gói trả phí, cả gói 1 tháng hoặc 1 năm của chúng tôi. Ví dụ: 3000 xu là quyền truy cập lên đến 1 tháng của gói Plus của chúng tôi, một trong những lựa chọn phổ biến nhất của chúng tôi. Bạn có thể chi tiêu tiền xu chỉ trên trang web. Nếu bạn đã đăng ký thông qua các ứng dụng dành cho thiết bị di động, bạn nên hủy tự động gia hạn đăng ký và sử dụng xu TradingView trên trang web sau khi đăng ký trước đó của bạn bị hủy.

Lưu ý rằng nếu bạn đã có một gói hoạt động, bạn có thể thêm một tháng hoặc một năm cùng loại bằng tiền xu. Nâng cấp cho tiền xu không được hỗ trợ.

Thẻ thông tin sẽ giúp bạn dễ dàng xem bạn cần thêm bao nhiêu xu để nhận được đặc quyền.

Kiểm tra các điều khoản và điều kiện để biết thông tin đầy đủ.

Ngoài ra, bạn có thể cổ vũ các tác giả mà bạn thích. Bạn có thể dễ dàng tìm thấy nút Cổ vũ trong cửa sổ Chế độ xem luồng, trong Ý tưởng / Tập lệnh của người dùng, trong hồ sơ người dùng và trong cửa sổ bật lên xuất hiện khi bạn di con trỏ qua tên người dùng. Chỉ cần nhấp vào 'Cheer' và thực hiện tiếp