Cách hiển thị các tuỳ chọn Ẩn, Cài đặt và Xoá chỉ báo hoặc mã chứng khoán

Chỉ cần di chuyển con trỏ qua thanh tiêu đề ở góc trên cùng bên trái của biểu đồ thế là các nút sẽ tự động xuất hiện.