Cách kéo dài các đường Thoái lui Fibonacci

Nhấp đúp vào một đường Fib để mở Cài đặt, nhấp vào biểu tượng đường rồi bật Kéo dài Đường