Cách tính toán xếp hạng của các nhà môi giới

Chúng tôi sử dụng một phương pháp độc đáo trong ngành để xác định xếp hạng của nhà môi giới: chỉ những người dùng đã được xác minh có tài khoản giao dịch đang hoạt động được liên kết với các nhà môi giới tương ứng của họ trên TradingView mới được phép đưa ra đánh giá. Quy tắc này đảm bảo rằng tất cả phản hồi đều bắt nguồn từ khách hàng thực sự của nhà môi giới.

Ngoài ra, chúng tôi cho rằng các đánh giá gần đây có tầm quan trọng cao hơn và quan trọng hơn so với các đánh giá trước đó. Điều này cho phép người dùng đưa ra quyết định sáng suốt trong bối cảnh cạnh tranh bằng cách chọn nhà môi giới dựa trên phản hồi cập nhật nhất hiện có. Tất cả những biện pháp này góp phần vào sứ mệnh thúc đẩy cộng đồng giao dịch cởi mở và minh bạch của chúng tôi. Chúng tôi không cho phép thao túng xếp hạng hoặc các hành vi mờ ám khác.

Hãy đánh giá các nhà môi giới bạn yêu thích với chúng tôi, cung cấp đánh giá và giúp họ duy trì vị trí xếp hạng hàng đầu ngày hôm nay. Phiếu bầu của bạn nhất định đều tạo nên sự khác biệt.