Các công ty môi giới được đánh giá như thế nào?

Với nỗ lực xây dựng một cộng đồng cởi mở, minh bạch, chúng tôi chỉ cho phép các chủ tài khoản trực tiếp để lại đánh giá. Chúng tôi đã thiết lập nó theo cách này để đảm bảo rằng chúng tôi đã xác minh rằng người đánh giá đã có trải nghiệm thực sự với nhà môi giới.

Chúng tôi sử dụng mức trung bình của Bayes trong việc tính toán xếp hạng để đảm bảo rằng một nhà môi giới có ít đánh giá sẽ bắt đầu với xếp hạng trung bình cân bằng hơn, thay vì điểm cực kỳ cao hoặc thấp chỉ dựa trên một lượng đánh giá thấp. Điều này có nghĩa là trong các tính toán xếp hạng, chúng tôi tự động bao gồm giá trị của 7 bài đánh giá, mỗi bài có giá trị 3 sao. Khi nhà môi giới thu thập nhiều đánh giá hơn, điều này trở thành một yếu tố nhỏ hơn trong việc tính toán xếp hạng tổng thể.

Ví dụ: nếu một nhà môi giới nhận được một đánh giá 1 sao, thì xếp hạng của nó sẽ là 2,75 sao thay vì 1 sao. Điều này cũng giải thích tại sao một công ty chỉ có đánh giá 5 sao lại có thể có xếp hạng 3,25 thay vì 5.

Ngoài ra, chúng tôi dành nhiều trọng lượng hơn cho các bài đánh giá mới hơn và ít hơn cho các bài cũ hơn. Bài đánh giá gần đây nhất có giá trị nhất vì các bài đánh giá mới hơn cung cấp thông tin chi tiết hơn về mức độ hài lòng của khách hàng hiện tại.