Các công ty môi giới được đánh giá như thế nào?

Trong nỗ lực xây dựng một cộng đồng cởi mở, minh bạch, chúng tôi chỉ cho phép chủ tài khoản thật để lại đánh giá, vì vậy chúng tôi đã xác minh rằng người đánh giá đã có trải nghiệm thực sự với nhà môi giới.

Chúng tôi sử dụng mức trung bình Bayes trong tính toán xếp hạng để đảm bảo rằng nhà môi giới có ít đánh giá bắt đầu với xếp hạng trung bình cân bằng hơn, thay vì điểm cực kỳ cao hoặc thấp chỉ dựa trên khối lượng đánh giá thấp. Điều này có nghĩa là trong các tính toán xếp hạng, chúng tôi tự động bao gồm giá trị của 7 đánh giá trị giá 3 sao mỗi đánh giá. Khi nhà môi giới thu thập nhiều đánh giá, điều này trở thành một yếu tố nhỏ hơn trong tính toán xếp hạng tổng thể.

Ví dụ: nếu nhà môi giới nhận được đánh giá 1 sao duy nhất, xếp hạng của họ sẽ là 2.75 sao thay vì 1 sao. Điều này cũng giải thích tại sao một công ty chỉ có đánh giá 5 sao có thể có xếp hạng 3.25 thay vì 5.