Làm cách nào để sử dụng chức năng Thêm?

Chức năng thêm cho phép người dùng chồng các ký hiệu hoặc chuỗi dữ liệu bổ sung lên trên biểu đồ hiện có. Điều này khác với chức năng so sánh ở chỗ biểu đồ không thay đổi trục tung từ giá thành tỷ lệ phần trăm và tự động chia tỷ lệ để phù hợp với cả hai. Trục tung vẫn được căn chỉnh với chuỗi dữ liệu ban đầu của biểu đồ. Biểu tượng / chuỗi dữ liệu mới chỉ được phủ lên trên. Điều này cho phép hiển thị giá trị giá thực tế của cả hai chuỗi dữ liệu mà biểu đồ không bị thu gọn nếu các giá trị quá xa nhau. Chức năng thêm rất tốt để so sánh trực quan giữa hai hoặc nhiều biểu tượng.

Dưới đây là ví dụ về biểu đồ chứa EURUSD và EURJPY.


Việc sử dụng chức năng thêm ngày càng trở nên phổ biến vì nó có khả năng so sánh xu hướng thị trường cho một số công cụ tương tự hoặc có liên quan đồng thời. Ví dụ: phân tích hai ETF theo dõi vàng khác nhau để phát hiện những khác biệt nhỏ.

Dưới đây là một ví dụ về biểu đồ, chứa hai ETF theo dõi vàng riêng biệt. Rõ ràng là chúng có liên quan chặt chẽ với nhau, nhưng kiểm tra kỹ hơn cho thấy những khác biệt nhỏ vẫn xảy ra.

Cách sử dụng chức năng Thêm trong TradingView

Để thêm một ký hiệu mới để phủ lên trên chuỗi dữ liệu / biểu đồ hiện tại, chỉ cần nhấp vào nút So sánh hoặc Thêm ký hiệu (được hiển thị dưới dạng dấu cộng) trên thanh công cụ dọc theo đầu biểu đồ.

Một số ký hiệu phổ biến đã được liệt kê, có thể được chọn để thêm vào biểu đồ. Tuy nhiên, bất kỳ ký hiệu nào cũng có thể được thêm vào. Nếu bạn muốn một ký hiệu không có trong danh sách mặc định, bạn có thể nhập ký hiệu vào hộp tìm kiếm, di chuột vào kết quả tìm kiếm và nhấp vào Tùy chọn thang giá mới.

Một tùy chọn khác là tính năng Ngăn mới. Nếu được chọn, một biểu tượng mới sẽ được gửi đến một bảng điều khiển mới bên dưới bảng điều khiển ban đầu. Điều này cho phép kiểm soát tốt hơn từng chuỗi dữ liệu, mặc dù nó có thể cản trở việc so sánh trực tiếp, trực quan.