Mẫu Chỉ báo để làm gì?

Mẫu chỉ báo là tính năng rất hữu ích của biểu đồ TradingView. Về cơ bản, mẫu chỉ báo là cách để nhóm các nghiên cứu hoặc chỉ số lại với nhau thành một gói duy nhất. Sau đó, có thể áp dụng gói cho bất kỳ biểu đồ nào. TradingView giới thiệu 6 mẫu nghiên cứu được bật sẵn. Sáu mẫu nghiên cứu tiêu chuẩn là; Bill Williams' 3 Lines, Displaced EMA, MA Exp Ribbon, Oscillators, Swing Trading và Volume Based. Sau đó, người dùng cũng có thể tạo riêng và lưu mẫu vào cơ sở dữ liệu của riêng mình.

Đây là ví dụ về biểu đồ CORN sử dụng Mẫu chỉ báo Oscillators. Mẫu Chỉ báo Oscillators sử dụng Khối lượng Cơ bản cộng với ba chỉ báo dao động; Stochastic RSI, RSI và CCI.

Đây là biểu đồ CORN tương tự nhưng áp dụng Mẫu chỉ báo 3 dòng của Bill Williams. Mẫu chỉ báo này sử dụng Khối lượng cơ bản cũng như 3 Đường trung bình động có độ dài khác nhau.

Cách sử dụng trong TradingView

Để sử dụng Mẫu chỉ báo thiết lập sẵn, chỉ cần nhấp vào biểu tượng Mẫu chỉ báo trên thanh công cụ dọc theo đầu biểu đồ và nhấp vào mẫu mà bạn muốn sử dụng.

Hãy nhớ rằng có thể lưu các mẫu chỉ báo tùy chỉnh. Sau khi biểu đồ của bạn có các nghiên cứu/chỉ số mong muốn, chỉ cần nhấp lại vào biểu tượng Mẫu chỉ báo và chọn Lưu dưới dạng. Trong ví dụ này, mẫu tùy chỉnh được đặt tên là Ví dụ mẫu mới.

Người dùng có gói đăng ký miễn phí có thể lưu 1 mẫu chỉ báo tùy chỉnh, trong khi người dùng có gói đăng ký trả phí có thể tận hưởng số lượng mẫu tùy chỉnh không giới hạn.