Công cụ So sánh để làm gì?

Công cụ chức năng so sánh được sử dụng để so sánh các chuyển động thị trường của hai hoặc nhiều ký hiệu khác nhau đồng thời. So sánh nhiều ký hiệu đồng thời được thực hiện vì một số lý do. Ví dụ, đây là một cách dễ dàng để hình dung tổng thể tình trạng thị trường. Điều này có thể được thực hiện bằng cách kéo SPY lên (theo dõi S&P 500) và thêm các ký hiệu DIA (Theo dõi Dow) và QQQ (Theo dõi Nasdaq). Kết quả là một biểu đồ duy nhất chứa thông tin dễ đọc, thích hợp bao trùm toàn bộ thị trường.

Ví dụ dưới đây cho thấy một biểu đồ có chứa SPY, DIA và QQQ.


Một cách sử dụng phổ biến khác cho biểu đồ so sánh là so sánh hai công ty trong cùng một lĩnh vực. Ví dụ, trong biểu đồ dưới đây, có sự so sánh giữa hai công ty ô tô; General Motors và Ford. Điều này chứng minh lý thuyết tương tự như trong ví dụ trên, nhưng nó thu hẹp ảnh chụp nhanh xuống một lĩnh vực duy nhất thay vì toàn bộ thị trường.

Điều quan trọng cần lưu ý là khi bạn thêm ký hiệu vào biểu đồ, trục tung sẽ thay đổi từ giá thành tỷ lệ phần trăm. Phần trăm được hiển thị là biến động giá trong bất kỳ khoảng thời gian nào hiện có trên biểu đồ. Điều này là hoàn toàn cần thiết. Nếu bạn chuyển lại thành giá, biểu đồ sẽ thu gọn trừ khi giá trị của các biểu tượng rất gần nhau. Dưới đây là ví dụ về biểu đồ so sánh của Google và Apple khi chuyển về giá. Giá của chúng cách nhau khoảng $ 500. Do đó, khi bạn chuyển sang giá, cả hai chuỗi dữ liệu đều phẳng và biểu đồ mất hiệu quả

Cách sử dụng trong TradingView

Để thêm so sánh vào chuỗi dữ liệu / biểu đồ hiện tại của bạn, chỉ cần nhấp vào nút So sánh hoặc Thêm ký hiệu (được hiển thị dưới dạng dấu cộng) trên thanh công cụ dọc theo đầu biểu đồ.

Một số ký hiệu phổ biến đã được liệt kê, có thể được chọn để thêm vào biểu đồ. Tuy nhiên, bất kỳ ký hiệu nào cũng có thể được thêm vào. Nếu bạn muốn một ký hiệu không có trong danh sách mặc định, bạn có thể nhập ký hiệu vào hộp tìm kiếm, di chuột vào kết quả tìm kiếm và nhấp vào tùy chọn Same% scale.