Dữ liệu tài chính là gì?

Dữ liệu tài chính là những gì các nhà đầu tư sử dụng để phân tích sức khỏe kinh tế và tài chính của một công ty. Nó làm thế nào họ quyết định nếu một cổ phiếu được định giá quá cao hoặc bị định giá thấp. Loại công việc này thường được gọi là phân tích cơ bản.

Dữ liệu tài chính được lấy từ báo cáo thu nhập, bảng cân đối và báo cáo lưu chuyển tiền tệ của công ty. Các nhà đầu tư sử dụng dữ liệu này để so sánh các công ty, tạo ra các tỷ lệ (Giá trên thu nhập, Nợ trên vốn chủ sở hữu, v.v.) và đưa ra quyết định sáng suốt về một khoản đầu tư cụ thể.

Xin lưu ý rằng dữ liệu của chúng tôi có thể khác với dữ liệu được hiển thị trên các nguồn khác. Thông tin chi tiết có thể được đọc ở đây.

Dữ liệu tài chính nào có sẵn trên nền tảng TradingView?

Để xem tất cả dữ liệu tài chính có sẵn, hãy nhấn nút Chỉ báo trên bảng điều khiển trên cùng của biểu đồ và chọn tab Tài chính trong cửa sổ đã mở:

Để bắt đầu, hãy chọn phần bạn có thể quan tâm ở phía bên trái của cửa sổ. Bạn có thể chọn Báo cáo thu nhập, Bảng cân đối, Dòng tiền hoặc Tỷ lệ. Dưới đây, một lời giải thích của từng phần để giúp hướng dẫn bạn đến đúng nơi:

Báo cáo thu nhập - Khám phá thông tin về thu nhập, chi phí, lợi nhuận và thua lỗ của công ty trong một khoảng thời gian. Phần báo cáo thu nhập là nơi bạn tìm hiểu thêm về lợi nhuận của công ty.

Bảng cân đối kế toán - Đi sâu vào tài sản, nợ phải trả và vốn cổ đông của công ty. Phần bảng cân đối kế toán là cách bạn đánh giá cấu trúc vốn của công ty.

Dòng tiền - Phân tích tiền vào và ra khỏi công ty tại một thời điểm cụ thể. Nghiên cứu một công ty dòng tiền miễn phí và tiền mặt từ các hoạt động cụ thể.

Thống kê - So sánh, đối chiếu và nghiên cứu việc xác định giá trị của một công ty cụ thể bằng cách sử dụng các tỷ lệ tài chính. Kiểm tra các tỷ lệ như giá trên thu nhập, giá trên doanh thu và giá trên sổ sách.

Dữ liệu tài chính có thể được sử dụng trong các khoảng thời gian khác nhau bao gồm năm tài chính (Hàng năm), quý (Hàng quý) hoặc theo dõi mười hai tháng (TTM). Một số công ty không có dữ liệu hàng quý do các báo cáo cụ thể ở các quốc gia khác nhau hoặc nếu công ty mới không có báo cáo chính thức hàng quý hoặc hàng năm. Nhiều thông tin thêm có thế được tìm thấy ở đây.

Làm thế nào bạn có thể xem dữ liệu tài chính?

Nhấn nút Tài chính nằm ở đầu biểu đồ của bạn. Sau đó chọn phần bạn quan tâm (Báo cáo thu nhập, Bảng cân đối, Dòng tiền hoặc Tỷ lệ) và nhấp vào chỉ số mà bạn đang tìm kiếm. Một biểu đồ với dữ liệu tài chính được chọn sẽ mở ra và bạn có thể xem nó trong bất kỳ khoảng thời gian có sẵn nào.