Chỉ báo là gì?

Một chỉ báo là một chức năng được xây dựng trên cơ sở thống kê giao dịch (như giá mở và đóng cửa, giá tối thiểu và tối đa, khối lượng giao dịch, v.v.), phân tích các thay đổi trong các giá trị cho phép dự đoán sự biến động của thị trường trong tương lai. Các giá trị của các hàm chỉ thị có thể được hiển thị trên biểu đồ dưới dạng đường, cột, điểm, hình hình học, v.v.

Những chỉ báo nào có sẵn trên nền tảng TradingView?

Để xem các chỉ báo khả dụng, nhấp vào nút Chỉ báo trên bảng trên cùng của biểu đồ, một cửa sổ sẽ mở ra:


Trong phần bên trái của cửa sổ chỉ báo, bạn có thể chọn danh mục các chỉ số bạn quan tâm: Được xây dựng, Thư viện công cộng, Tập lệnh của tôi, Hồ sơ khối lượng.

  • Danh sách tích hợp chứa hơn một trăm chỉ báo phổ biến nhất được cung cấp bởi nền tảng TradingView - đây là các tùy chọn khác nhau để di chuyển trung bình, kênh giá và bộ dao động.
  • Các chỉ báo công khai là các chỉ báo được phát triển trên Tập lệnh thông và được xuất bản bởi người dùng tích cực của chúng tôi.
  • Tập lệnh của tôi - phần chỉ báo của Tập lệnh thông được lưu bởi bạn.
  • Hồ sơ khối lượng (Volume Profile) - một bộ chỉ báo cho phép bạn hiển thị trên biểu đồ một cấu hình khối lượng trong khoảng thời gian hiển thị, theo phiên hoặc phạm vi thời gian được chọn thủ công. Xin lưu ý rằng các chỉ báo volume profile chỉ khả dụng cho người dùng trả phí (bắt đầu bằng Pro trở lên).

Làm thế nào để áp dụng các chỉ báo cho biểu đồ?

Chỉ cần chọn chỉ báo bạn quan tâm ở phía bên phải của cửa sổ và nhấp vào nó - chỉ báo sẽ xuất hiện trên biểu đồ, và tên, tham số và giá trị của nó sẽ được hiển thị trong chú giải biểu đồ.