Không hiển thị nhãn lợi nhuận, tách cổ phiếu hoặc cổ tức

  1. Đảm bảo rằng bạn đã bật chế độ hiển thị nhãn cổ tức, tách cổ phiếu và lợi nhuận trên biểu đồ. Để làm vậy, hãy mở Cài đặt Biểu đồ, chuyển đến tab Sự kiện và kiểm tra trạng thái cài đặt hiển thị:

  2. Nếu biểu đồ trông quá nén, bạn có thể phóng to để có môi trường rộng rãi hơn. Nếu biểu đồ được nén nhiều, chúng tôi sẽ ẩn các nhãn cổ tức, tách cổ phiếu và lợi nhuận để không khiến biểu đồ quá lộn xộn hoặc gây bất kỳ khó khăn nào cho bạn khi làm việc.