Chiến lược, backtesting và fowardtesting là gì?

Chiến lược là các tập lệnh cụ thể, được viết bằng ngôn ngữ Pine Script, có thể gửi, sửa đổi, thực thi và hủy các lệnh mua hoặc bán và mô phỏng giao dịch thực ngay trên biểu đồ của bạn.

Backtesting là quá trình tái tạo công việc của các chiến lược của bạn trên dữ liệu lịch sử, về cơ bản là tất cả các công việc chiến lược trong quá khứ của bạn. Forwardtesting cho phép giải trí chiến lược của bạn hoạt động trong thời gian thực, trong khi biểu đồ của bạn làm mới dữ liệu của họ.

Làm thế nào tôi có thể bắt đầu?

Bất kỳ người dùng nào cũng có thể tạo chiến lược nếu họ biết ngôn ngữ Pine Script. Sự khác biệt chính giữa một chiến lược và một kịch bản đơn giản là việc sử dụng chức năng chiến lược thay vì nghiên cứu và các lệnh đặc biệt bắt đầu bằng từ ‘chiến lược, như Strateg.entry hoặc Strateg.exit. Tài liệu  Script  có một phần đặc biệt dành riêng cho việc viết và làm việc với các chiến lược.

Bạn có thể sử dụng các chiến lược được tạo sẵn từ danh sách các chỉ số tích hợp hoặc từ Cộng đồng Scripts của chúng tôi, nơi người dùng được chào đón để thêm vào.

Làm thế nào tôi có thể phân tích kết quả chiến lược?

Khi bạn thêm chiến lược vào biểu đồ, thông tin bổ sung sẽ xuất hiện trong tab Trình kiểm tra chiến lược và có thể hiển thị cho bạn báo cáo về kết quả chiến lược của bạn.

Có ba phần có sẵn: Tổng quan, Tóm tắt hiệu suất và Danh sách các giao dịch. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các chỉ số có sẵn trong mỗi phần thông qua Trung tâm trợ giúp của chúng tôi.

Các lệnh đã thực hiện được hiển thị trực tiếp trên biểu đồ của bạn bằng các mũi tên, thay đổi màu sắc, tùy thuộc vào thao tác.

Khi dữ liệu được cập nhật trên biểu đồ, báo cáo cũng sẽ được cập nhật. Đây là fowardtesting.

Mỗi chiến lược có các tham số, ảnh hưởng đến tính toán và kết quả. Bạn có thể thay đổi các tham số trong cài đặt của mình, khiến kết quả kiểm tra lại và forwardtesting cũng thay đổi.

Các chiến lược có thể được xuất bản giống như bất kỳ kịch bản nào được viết bằng Pine. Trong trường hợp này, một báo cáo với tất cả các chỉ số sẽ được đưa vào ấn phẩm.

Tôi phải làm gì nếu vẫn còn thắc mắc?

Nếu bạn không thể tìm thấy những gì bạn quan tâm trong các tài liệu tham khảo của chúng tôi, bạn có thể đặt câu hỏi trong phần chat trên Tradingview nơi Thông tin được thảo luận cụ thể hoặc trên trang web StackOverflow, nơi chúng tôi có một thẻ riêng được liệt kê.