Mô hình ABCD

Ứng dụng

Công cụ vẽ Mẫu ABCD cho phép các nhà phân tích làm nổi bật các mẫu biểu đồ bốn điểm khác nhau. Người dùng có thể tự vẽ và điều động bốn điểm riêng biệt (ABCD). Các điểm ABCD tạo ra ba chân riêng biệt kết hợp với nhau để tạo thành các mẫu biểu đồ. Ba chân được gọi là AB, BC và CD.

Mỗi điểm trong số bốn điểm (ABCD) thể hiện mức cao hoặc thấp đáng kể về giá cả trên biểu đồ. Do đó, ba chân được đề cập trước đó (AB, BC, CD) đại diện cho các xu hướng hoặc chuyển động giá khác nhau di chuyển theo các hướng ngược nhau.

Kết quả là có ba mẫu biểu đồ ABCD phổ biến nhất. Các mô hình này có thể là tăng hoặc giảm. Điều quan trọng cần lưu ý là rất hiếm khi độ dài và tỷ lệ đường thẳng chính xác bằng nhau. Phân tích kỹ thuật như thế này đơn giản không phải là một môn khoa học chính xác. Bởi vì điều này, một số thử nghiệm có thể là cần thiết.

Ba mô hình chính bao gồm:

  1. AB = CD
  2. ABCD cổ điển
  3. Phần mở rộng ABCD

AB = CD

Cả thời gian và độ dài AB bằng thời gian và độ dài CD.

ABCD cổ điển

CD phải là 127,2% hoặc 161,8% BC.

Phần mở rộng ABCD

CD phải là 127,2% hoặc 161,8% AB.

Phong cách

Viền

Có thể thay đổi màu sắc của đường viền cũng như độ dày của nó.

Tùy chọn văn bản

Có thể thay đổi màu văn bản, loại phông chữ và cỡ chữ. Bạn cũng có thể chọn in đậm và / hoặc in nghiêng văn bản.

Tọa độ

Giá 1

Cho phép đặt chính xác điểm đầu tiên của mẫu (Giá 1) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Giá 2

Cho phép đặt chính xác điểm thứ hai của mẫu (Giá 2) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Giá 3

Cho phép đặt chính xác điểm thứ ba của mẫu hình (Giá 3) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Giá 4

Cho phép đặt chính xác điểm thứ tư của mẫu (Giá 4) bằng cách sử dụng số thanh và giá.

Hiển thị

Trong hộp thoại Thuộc tính hiển thị, bạn có thể chuyển công cụ Tam giác hiển thị trên biểu đồ của các khung thời gian khác nhau: