Moderators (Người điều hành) của TradingView là ai?

Người điều hành là những thành viên tích cực của cộng đồng TradingView, những người đã nhận được sự tin tưởng từ các thành viên khác và nhân viên TradingView. Bất kỳ cộng đồng nào cũng cần được kiểm duyệt - giống như chúng ta có luật pháp, cảnh sát và thẩm phán trong đời thực. Đặc biệt là khi cộng đồng đó quá lớn. Người điều hành của chúng tôi là những người tình nguyện được thúc đẩy bởi sự nhiệt tình và tình yêu đối với cộng đồng, nơi mục tiêu của họ là giúp đỡ các thành viên khác.

Liên hệ với họ về bất kỳ câu hỏi nào và họ sẽ sẵn lòng trả lời! Bạn có thể tìm thấy danh sách những người kiểm duyệt đang hoạt động tại đây.

Vì vậy, một người phải làm gì để trở thành một mod tại TradingView?

  • Tuân thủ các Quy tắc Nội bộ
  • Báo cáo lỗi và tham khảo ý kiến về các tính năng
  • Xem lại tất cả tài liệu đã xuất bản để đảm bảo tài liệu đó sạch sẽ
  • Kiểm tra các báo cáo về nội dung không phù hợp
  • Đánh giá các phòng trò chuyện tùy chỉnh
  • Quản lý tranh chấp
  • Xử lý các tài khoản trùng lặp
  • Trả lời các câu hỏi và vấn đề từ các thành viên
  • Tình nguyện viên. Trở thành người kiểm duyệt không đi kèm với một khoản thanh toán và nhằm mục đích giúp cộng đồng trở nên tốt nhất có thể.

Người điều hành là đại diện chính thức của TradingView, được trang bị để giải quyết các vấn đề về nội dung và các thành viên vi phạm nguyên tắc của chúng tôi. Họ có toàn quyền và tất cả các thành viên phải tuân theo sự hướng dẫn của họ. Cộng đồng của chúng tôi nổi tiếng với những ý tưởng rất thông minh và tôn trọng lẫn nhau, vì vậy người kiểm duyệt thường không xóa nội dung. Tuy nhiên, các nhận xét không phù hợp, tin nhắn trò chuyện, ý tưởng không hữu ích, ảnh chụp nhanh hoặc cập nhật sẽ nhanh chóng bị xóa.