Tôi đã thay điện thoại / số điện thoại của mình, tôi có cần cấu hình lại xác thực hai yếu tố cho tài khoản TradingView của mình không

Nếu bạn đã thay đổi thiết bị di động của mình, bạn sẽ cần phải định cấu hình lại xác thực hai yếu tố trên tài khoản TradingView của mình.

Đầu tiên, đăng nhập vào TradingView bằng cách sử dụng mã dự phòng hoặc từ thiết bị nơi bạn có phiên hoạt động, vô hiệu hóa xác thực hai yếu tố và sau đó kích hoạt lại bằng ứng dụng xác thực hoặc xác minh SMS từ điện thoại mới của bạn.

Bạn có thể đọc thêm về cách thiết lập xác thực hai yếu tố tại đây.