Tôi thấy lỗi 'Tính toán mất quá nhiều thời gian để thực thi'

Để đảm bảo tính khả dụng liên tục của tài nguyên máy tính cho tất cả người dùng TradingView, các chỉ báo và chiến lược phải hoàn thành tính toán của họ trong vòng 40 giây (đối với gói Essential, Plus và Premium) hoặc 20 giây (đối với gói Cơ bản). Nếu một tập lệnh không thể hoàn thành các phép tính của nó trong thời gian quy định này, thì "Phép tính mất quá nhiều thời gian để thực thi". lỗi sẽ xuất hiện. Đây là những gì bạn có thể làm để ngăn chặn nó:

  • Chia tập lệnh thành nhiều tập lệnh để mỗi tập lệnh tính toán nhanh hơn.
  • Giới hạn số lượng thanh mà tập lệnh chạy trên sử dụng bộ lọc ngày / giờ.
  • Tối ưu hóa mã của tập lệnh. Mã thông có thể được tối ưu hóa theo nhiều cách khác nhau. Những đề xuất này sẽ giúp bạn xác định các cơ hội tối ưu hóa.