Mô hình nến em bé bị bỏ rơi - Giảm giá

Mô hình nến em bé bị bỏ rơi giảm giá là mô hình nến cụ thể báo hiệu xu hướng giá chứng khoán đảo chiều đi xuống. Mô hình được hình thành khi xuất hiện khoảng cách giữa giá thấp nhất của nến giống doji và nến của ngày hôm trước. Thân nến trước đó có màu xanh lục, cao và có bóng nhỏ. Nến doji cũng được theo sau bởi một khoảng cách giữa điểm giá thấp nhất của nến doji và điểm giá cao nhất của nến tiếp theo, có màu đỏ, cao và cũng có bóng nhỏ. Bóng nến doji phải có khoảng trống hoàn toàn bên dưới hoặc bên trên bóng của ngày đầu tiên và ngày thứ ba để có hiệu ứng mô hình em bé bị bỏ rơi.

Đầu vào:

Thông thường, mô hình nến này được nhận biết cùng với hướng xu hướng cụ thể, tức là hướng xu hướng đó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nhìn chung tăng hoặc giảm. Tùy chọn 'Phát hiện xu hướng dựa trên' cho phép bạn chỉ định sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 - chỉ báo so sánh giá hiện tại của mã giao dịch với Đường trung bình động đơn giản (SMA) có độ dài 50. Nếu giá hiện tại nằm dưới SMA, chuyển động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá cao hơn SMA, đó là xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 - chỉ báo so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới SMA50 và SMA50 nằm dưới SMA200, đây là xu hướng giảm.
  • Không phát hiện - chỉ báo không xem xét xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn 'SMA50, SMA200' chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, thì sẽ không phát hiện mô hình nào. Ngược lại, tùy chọn 'SMA50' cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.