Mô hình nến nhấn chìm tăng

Nến nhấn chìm tăng là mô hình đảo chiều thường được tìm thấy ở cuối xu hướng giảm nhất định, bao gồm hai cây nến. Ngày đầu tiên, mô hình nến này có thân nhỏ, sau đó là một ngày thân nến vượt qua hoàn toàn thân của ngày hôm trước và đóng cửa theo hướng ngược lại với xu hướng. Mặc dù tương tự như mô hình biểu đồ đảo chiều bên ngoài, nhưng mô hình này không nhất thiết phải vượt qua hoàn toàn phạm vi (cao đến thấp), mà đó chỉ vượt giá mở cửa và đóng cửa.

Đầu vào:

Thông thường, mô hình nến này được nhận biết cùng với hướng xu hướng cụ thể, tức là hướng xu hướng đó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nhìn chung tăng hoặc giảm. Tùy chọn 'Phát hiện xu hướng dựa trên' cho phép bạn chỉ định sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 - chỉ báo so sánh giá hiện tại của mã giao dịch với Đường trung bình động đơn giản (SMA) có độ dài 50. Nếu giá hiện tại nằm dưới SMA, chuyển động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá cao hơn SMA, đó là xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 - chỉ báo so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới SMA50 và SMA50 nằm dưới SMA200, đây là xu hướng giảm.
  • Không phát hiện - chỉ báo không xem xét xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn 'SMA50, SMA200' chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, thì sẽ không phát hiện mô hình nào. Ngược lại, tùy chọn 'SMA50' cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.