Mô hình Cú đá đẩy giảm giá

Mô hình Cú đá đẩy giảm tăng (còn được gọi là Kicker) báo hiệu sự đảo chiều sang xu hướng giảm mới. Mô hình này bao gồm hai nến, làm nổi bật các nến nơi có thể nhìn thấy giá nhanh đảo chiều. Nến ngày đầu tiên là một nến trọc tăng giá. Ngày thứ hai, khoảng trống giảm mạng và mở cửa dưới giá mở cửa của ngày hôm trước. Có khoảng trống giữa nến giảm giá của ngày thứ nhất và thứ hai.