Mô hình nến Cú đá đẩy giá tăng

Mô hình Cú đá đẩy giá tăng (còn được gọi là Kicker) báo hiệu sự đảo chiều sang xu hướng tăng mới. Nến ngày đầu tiên là nến đầu trọc giảm giá không có bóng trên hoặc bóng dưới trong khi giá mở cửa ở mức cao nhất trong ngày và đóng cửa ở mức thấp nhất trong ngày. Ngày thứ hai là mô hình nến trọc tăng giá, không có bóng trên hoặc bóng dưới bên cạnh, giá mở cửa ở mức thấp nhất trong ngày và đóng cửa ở mức cao nhất trong ngày. Ngoài ra, ngày thứ hai có khoảng cách lớn và mở cửa trên giá mở cửa của ngày hôm trước. Khoảng cách hoặc cửa sổ này, theo cách gọi của người Nhật, nằm giữa nến tăng của ngày thứ nhất và ngày thứ hai.