Mô hình Bóng nến dài bên dưới - Tăng giá

Bóng nến dài bên dưới là mô hình nến tăg giá. Để biểu thị việc người bán thống trị trong phần đầu tiên của phiên, nến sẽ có bóng dài phía dưới và bóng ngắn phía trên, từ đó làm hạ giá mua.

Phiên bản giảm giá của mô hình này là mô hình Bóng nến dài bên trên.