Mô hình Bóng nến dài bên trên - Giảm giá

Bóng nến dài bên trên là mô hình nến giảm giá. Để biểu thị việc người mua thống trị trong phần đầu tiên của phiên, nến sẽ có bóng dài phía trên, cũng như bóng ngắn phía dưới, từ đó làm tăng giá mua.

Phiên bản tăng giá của mô hình này là mô hình Bóng nến dài bên dưới.