Mô hình nến Trọc Đen - Giảm giá

Đây là nến màu đỏ không có bóng kéo dài từ thân khi mở cửa hoặc đóng cửa. Trong tiếng Nhật, tên này có nghĩa là “cắt xén” hoặc “cắt sát”. Chân nến cũng có thể được gọi là Đầu hói hoặc Đầu cạo.

Phiên bản tăng giá của mô hình này là mô hình nến Trọc Trắng.