Mô hình nến Trọc Trắng - Tăng giá

Nến Trọc Trắng là nến không có bóng kéo dài từ thân nến khi mở hoặc đóng. Nến Trọc trong tiếng Nhật có nghĩa là “cắt xén” hoặc “cắt sát”. Các nguồn khác có thể gọi đây là Nến hói hoặc Đầu Cạo.

Phiên bản giảm giá của mô hình này là mô hình nến Trọc Đen.