Mô hình 3 con quạ đen - Giảm giá

Ba con quạ đen là mô hình đảo chiều giảm giá bao gồm ba cây nến thân dài màu đỏ liên tiếp. Đối với mỗi cây nến này, mỗi ngày mở cửa trong phần thân của ngày hôm trước và đóng cửa ở hoặc gần mức thấp nhất của nến.

Phiên bản tăng giá của mô hình này là mô hình nến Ba chàng lính trắng.