Mô hình nến 3 ngôi sao - Tăng giá

Mô hình nến 3 ngôi sao tăng giá có thể hình thành khi ba nến doji xuất hiện liên tiếp ngay lập tức ở phần cuối của xu hướng giảm kéo dài. Nến doji đầu tiên đánh dấu sự do dự giữa phe mua và phe bán. Khoảng trống doji thứ hai theo hướng của xu hướng dẫn đầu. Nến doji thứ ba thay đổi thái độ của thị trường khi nến mở cửa theo hướng ngược lại với xu hướng. Mỗi nến doji có một bóng nến, tất cả đều tương đối nông, biểu thị cắt giảm tạm thời về mức độ biến động.

Đầu vào:

Thông thường, mô hình nến này được nhận biết cùng với hướng xu hướng cụ thể, tức là hướng xu hướng đó có thể quan trọng đối với mô hình nếu giá nhìn chung tăng hoặc giảm. Tùy chọn 'Phát hiện xu hướng dựa trên' cho phép bạn chỉ định sử dụng phương pháp nào sau đây để phát hiện xu hướng:

  • SMA50 - chỉ báo so sánh giá hiện tại của mã giao dịch với Đường trung bình động đơn giản (SMA) có độ dài 50. Nếu giá hiện tại nằm dưới SMA, chuyển động giá này được coi là xu hướng giảm. Nếu giá cao hơn SMA, đó là xu hướng tăng.
  • SMA50, SMA200 - chỉ báo so sánh riêng giá hiện tại với SMA50 và SMA50 với SMA200. Nếu giá hiện tại nằm trên SMA50 và SMA50 nằm trên SMA200, đây được coi là một xu hướng tăng. Nếu giá nằm dưới SMA50 và SMA50 nằm dưới SMA200, đây là xu hướng giảm.
  • Không phát hiện - chỉ báo không xem xét xu hướng giá.

Bằng cách so sánh hai SMA khác nhau, tùy chọn 'SMA50, SMA200' chỉ phát hiện các xu hướng mạnh hơn. Khi xu hướng yếu và điều kiện trên không được đáp ứng, thì sẽ không phát hiện mô hình nào. Ngược lại, tùy chọn 'SMA50' cũng sẽ phát hiện các xu hướng yếu hơn.